Gayd Sanayi ve Ticaret Supap Gayd Baga

Gayd Onarım Ve Bakım Kitabı

Gaydların görevi supaplara yataklık yapmak ve supapta biriken ısıyı soğutma suyuna taşımaktır. Supap sapı ile gayd arasında genelde kuru kaygan bir sürtünme ve değişken ısı dağılımı söz konusudur.

Yağlama yetersiz ise, gayddan daha çok supap sapı aşınır. Aşınma her ikisinde de meydana geliyorsa, aralarında malzeme uyuşmazlığı var demektir.

Tek taraflı ve normal olmayan sap aşınmaları, baga-gayd ekseninin kaçıklığı sonucudur.

Supap kafasından sapa akan ısı, gayd aracılığı ile soğutma suyuna verilir.Bu sebepten, sap ile gayd arasındaki boşluk önem kazanmaktadır. Boşluk fazla ise supablar sıcak çalışır, deforme olur; az ise, genleşme farkından dolayı supap sapı gayda sarar. Bu boşluk üretici firma tarafından verilir. Ancak, montaj esnasında boşluğun orijinal katalog değerine uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir

?