Gayd Sanayi ve Ticaret Supap Gayd Baga

Değerlerimiz

• Hakkaniyet ve dürüstlüğü gözetmek,

• Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, vatansever biri olarak; ülke ve şirket çıkarlarını olumsuz etkileyeceğine inandığı hiçbir ilişki, çıkar, etkinlik ve girişim içinde olmamak,

• Şirkette edindikleri bilgiyi şirket gizlilik politikasına riayet edip, kişisel amaçlı kullanmamak,

• Güvenilir olmak, kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,

• Tüm faaliyet ve çalışmalarında doğal çevrenin korunmasına azami dikkat etmek,

• Şirket çalışanlarının birbirlerine sevgi ve saygı prensipleri içinde davranması,

• Yaratıcı ve çözüm odaklı olmak, müşteri memnuniyetini gözetmek,

• İş ilişkilerinde, iş ahlakı doğrultusunda hareket etmek.

?